lien-ket-coppha-nhom-van-go

Phương án kết nối giữa coppha nhôm và ván khuôn gỗ (P.2)

Ở  phần 1 mình đã chia sẻ một số phương án thường gặp được sử dụng để giải quyết liên kết giữa coppha nhôm và ván khuôn gỗ ở phương ngang.

Hầu hết các biện pháp được đề cập đều nằm trong phạm vi tính toán và thỏa thuận giữa nhà cung cấp là đơn vị thi công.

Nói đúng hơn nó đã được lên phương án ngay từ đầu khi triển khai check list. Và được sử dụng xuyên suốt thời gian thi công.

Đồng nghĩa với việc bên thiết kế nhôm sẽ cung cấp các cấu kiện liên kết.

Xem thêmPhương án kết nối giữa coppha nhôm và ván khuôn gỗ (P.1)

Trong phần 2 này mình sẽ gợi ý tiếp một số phương án được đề xuất để liên kết nhôm với gỗ trong trường hợp sử dụng cho tầng thay đổi, hoặc thay đổi kết cấu nhưng không nằm trong phạm vi thiết kế coppha nhôm.

Gần đây mình có gặp 2 công trình có xu hướng sử dụng các phương án trên:

  • Tầng thay đổi có chiều cao khác với tầng điển hình thiết kế full nhôm
  • Tầng thay đổi có mặt bằng kết cấu khác với tầng điển hình full nhôm.

Trong 2 trường hợp này họ không mua thêm coppha nhôm cho tầng thay đổi mà sử dụng gỗ kết hợp với nhôm đã có.

cốp pha nhôm và ván gỗ

Về nguyên tắc, chúng ta cần giải quyết khả năng “tự chịu lực” của từng thành phần.

Nghĩa là, phương diện chịu tải của ván gỗ không phụ thuộc vào coppha nhôm và ngược lại. Vì thế giảm thiểu biến dạng ngang tại vùng tiếp giáp là yêu cầu bắt buộc.

Ok, chúng ta bắt đầu ngay vào nội dung chính.

..........

Đây là bài viết QUAN TRỌNG, chỉ có THÀNH VIÊN mới xem được toàn bộ nội dung.

  • Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng đăng nhập vào form bên dưới.
  • Hoặc đăng ký mới để xem, tải tất cả tài liệu trên Blog và được hỗ trợ từ admin.
  • Cũng có rất nhiều tài liệu, bài viết khác không cần phải đăng ký.
  • Existing Users Log In