member-blog-coppha-nhom

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách Memberships của Blog Coppha Nhôm.

Dưới đây là quyền lợi, chính sách và cách thức đăng ký.

Quyền lợi

  • Xem và tải tất cả nội dung trên blog.
  • Được hỗ trợ tư vấn các thông tin chuyên ngành.
  • Được hỗ trợ sửa lỗi, tối ưu bản vẽ AutoCAD.
  • Xem toàn bộ bài viết và tải mọi tài liệu dành cho Memberships.

Điều khoản & chính sách

Cách đăng ký

#1. BƯỚC 1: Đăng ký theo form bên dưới.

#2. BƯỚC 2: Thực hiện thanh toán (Nội dung thanh toán: Username đăng kí).

#3. BƯỚC 3: Kiểm tra thông tin nhận được qua email.

#4. BƯỚC 4: Đăng nhập trang thư viện hoặc bài viết dành cho Memberships.

Form đăng ký

New User Registration
*Bắt buộc

Hỗ trợ