member-blog-coppha-nhom

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chính sách Memberships của Blog Coppha Nhôm.

Dưới đây là quyền lợi, chính sách và cách thức đăng ký.

Quyền lợi

  • Xem và tải tất cả nội dung trên blog
  • Được hỗ trợ tư vấn các thông tin chuyên ngành
  • Được hỗ trợ sửa lỗi, tối ưu bản vẽ AutoCAD
  • Xem toàn bộ bài viết và tải mọi tài liệu dành cho Memberships

Điều khoản

Cách đăng ký

#1/ BƯỚC 1: Đăng ký thông tin tài khoản theo form bên dưới:

New User Registration
*Bắt buộc

#2/ BƯỚC 2: Thực hiện thanh toán theo 1 trong 2 hình thức:

*Cách 1: Bằng ứng dụng Momo

*Cách 2: Chuyển khoản ngân hàng ACB

**Nội dung chuyển khoản: Username đăng kí.

#3/ BƯỚC 3: Kiểm tra thông tin nhận được qua email.

#4/ BƯỚC 4: Đăng nhập trang thư viện hoặc bài viết dành cho Memberships.

Hỗ trợ