Quyền lợi & Form đăng ký gói Membership của Blog Coppha Nhôm:

  • Xem và tải tất cả nội dung trên blog
  • Không giới hạn thời gian
  • Được admin tư vấn các thông tin chuyên ngành (trong phạm vi cho phép).
  • Phí kích hoạt: 68,000 VNĐ

Bạn nên xem qua

Hình thức thanh toán

Chuyển khoản thanh toán 68,000 đồng thông qua 1 trong 2 hình thức:

1. Ứng dụng Momo

  • Số điện thoại: 0989774749
  • Tài khoản: Nguyễn Việt Hưng

2. Ngân hàng ACB

  • Số tài khoản: 171327969
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hưng
  • Chi nhánh: ACB Khánh Hội

3. Nội dung chuyển khoản: Username đã đăng kí.

………

Form đăng ký

New User Registration
*Bắt buộc