Membership là chính sách đặt biệt dành cho độc giả tâm huyết của Blog Coppha Nhôm.

Quyền lợi của Membership

  • Xem và tải tất cả nội dung trên blog
  • Không giới hạn thời gian
  • Được admin tư vấn các thông tin chuyên ngành (trong phạm vi cho phép)
  • Phí kích hoạt: 68,000 VNĐ

Chính sách và điều khoản

Hướng dẫn đăng ký

#1/ Bước 1: Đăng ký thông tin (username, password) theo form bên dưới

#2/ Bước 2: Thực hiện thanh toán theo 1 trong 2 hình thức sau đây:

thanh-toan-memberships

Ứng dụng Momo

  • Số điện thoại: 0989774749
  • Tài khoản: Nguyễn Việt Hưng

Ngân hàng ACB

  • Số tài khoản: 171327969
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Việt Hưng
  • Chi nhánh: ACB Khánh Hội

Nội dung chuyển khoản: Username đăng kí.

#3/ Bước 3: Kiểm tra email

#4/ Bước 4: Đăng nhập trang thư viện hoặc bài viết dành cho membership

Form đăng ký

New User Registration
*Bắt buộc