donate-bonus

Chào chiến hữu!

Cảm ơn bạn đã đến đây và “mời cafe” mình.

Chắc chắn là bạn đang có ý định donate cho mình?

Thú thật, ý tưởng nhận donate được hình thành từ khi…

… mình nhận được 1,000,000 đồng từ một người “vô danh”.

Rồi thi thoảng cũng có vài anh em khuyến khích mình bằng cách:

  • Đăng ký Membership.
  • Hay nhắn tin hỏi có bán sản phẩm nào không để ủng hộ,…

Mỗi lúc như vậy tâm trạng mình “khoai khoái”, hay hay khó tả.

Còn hai người chúng ta, tuy lạ mà quen

Thôi thì của ít lòng nhiều, mình có nội dung, bạn có “cafe”.

C-H-E-E-R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không có gì thực tế hơn!

Mình ở đây và luôn sẵn sàng nâng cốc cùng bạn.

  • MOMO 0982073968.
  • ACB 171327969.

Đa tạ!