moi-bia-hung-nhom

Chào chiến hữu!

Cảm ơn người anh em đã đến đây và MỜI BIA mình.

Anh em chúng ta tuy lạ mà quen…

… tuy quen mà lạ.

Thôi thì có duyên gặp nhau… chân thành đối đãi…

Của ít lòng nhiều, mình có mồi nội dung để mời người anh em. Anh em có bia để mời lại mình.

C-H-E-E-R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mình ở đây và luôn sẵn sàng nâng cốc cùng anh em: Momo 0982 07 39 68.

Đa tạ!