Chào chiến hữu!

Cảm ơn người anh em đã đến đây và MỜI BIA mình.

moi-bia-hung-nhom

Anh em chúng ta lạ mà như quen…

… quen mà như lạ.

Thôi thì có duyên gặp nhau… chân thành đối đãi…

Của ít lòng nhiều, mình có nội dung để mời người anh em. Anh em có bia để mời lại mình.

Mình luôn sẵn sàng nâng cốc cùng anh em:

  • Momo: 0989774749
  • ACB Khánh Hội, 171327969, Nguyễn Việt Hưng

Hoặc mời vợ mình uống thay cũng được:

  • Dầu tỏi Diệp Chi: dautoidiepchigold.com
  • Trà kiều mạch: trakieumach.vn

Anh em mình hiểu nhau quá mà…

thuong-cho-hung

C-H-E-E-R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đa tạ người anh em!