free-membership

(Cập nhật: từ ngày 24/05/2021 chính sách kích hoạt meberships miễn phí đã tạm đóng, bạn có thể kích hoạt trả phí 100k ở đây)

Quyền lợi Memberships:

 • Xem và tải tất cả nội dung trên blog
 • Hỗ trợ sửa lỗi, tối ưu bản vẽ AutoCAD
 • Hỗ trợ tư vấn các thông tin chuyên ngành
 • Bài viết và tài liệu dành cho Memberships
 • Tiếp cận hình thức khai thác tiền điện tử miễn phí
 • Tăng thu nhập trong tương lai.

Điều kiện kích hoạt MIỄN PHÍ:

 • Chưa có tài khoản Pi Network
 • Sử dụng mã mời hungxd08 khi đăng ký Pi Network.
 • Khai thác Pi Network lâu dài

**Bạn có thể tìm về Pi Network trên Blog mới của mình: picoins.vn

Trước khi hướng dẫn kích hoạt, chúng ta cần thống nhất với nhau rằng:

 • Mình không lôi kéo dụ dỗ, bạn có thể chọn hình thức trả phí
 • Pi Network không phải dự án đa cấp lừa đảo.

Vì không đòi hỏi chi trả nào, A mời B thì cả A và B đều có lợi, B mời C thì A không có lợi từ C.

Lý do mình mở chính sách này:

 • Vừa chia sẻ kiến thức, vừa giới thiệu cách kiếm tiền từ thị trường tiền số
 • Phát triển cộng đồng khai thác Pi miễn phí.

Cách kích hoạt Membership miễn phí

Bạn làm theo 3 bước (mất khoảng 5 phút):

1. Đăng ký Pi Network

 • #1. Vào CH Play hoặc App Store, tìm app “Pi Network”
 • #2. Mở ứng dụng vừa tải về, chọn “Continue with phone number”
 • #3. Chọn Vietnam +84, sau đó điền sđt của bạn vào. Ví dụ 989774749
 • #4. Nhập mật khẩu cho tài khoản (tối thiểu 8 ký tự, 1 chữ hoa và 1 số)
 • #5. Mục Họ của bạn nhập Họ + Chữ lót của bạn
 • #6. Mục Tên của bạn nhập Tên của bạn
 • #7. Mục tài khoản (username) nhập tên tài khoản (viết liền không dấu)
 • #8. Mã mời (ai mời bạn) nhập hungxd08
 • #9. Sau đó bấm biểu tượng tia sét để bắt đầu tích lũy Pi

**Xem hướng dẫn bằng hình ảnh: https://picoins.vn

2. Đăng ký tài khoản Membership

Bạn tạo tài khoản theo form dưới:

New User Registration
*Bắt buộc

3. Hoàn tất đăng ký

Bạn phản hồi email thông báo từ Blog Coppha Nhôm, với nội dung:

 • Tên hoặc tài khoản Pi Network bạn vừa đăng ký
 • Hoặc ảnh chụp màn hình ứng dụng Pi (có hungxd08 trong mục nhóm của bạn)

Sau khi kiểm tra, mình sẽ kích hoạt tài khoản Membership cho bạn.